Công ty Thương mại và Tiếp vận Toàn Cầu

Địa chỉ: 295/5 Thuy Khue Str, Tay Ho Dist, Hanoi

Số nhân viên: 10-25

Website: www.transworld.vn

30

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty Thương mại và Tiếp vận Toàn Cầu đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty Thương Mại Và Tiếp Vận Toàn Cầu

 Thương lượng
 30/10/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Chứng Từ Hàng Hóa Xuất / Nhập Khẩu

Công Ty Thương Mại Và Tiếp Vận Toàn Cầu

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2019
 Hà Nội, Hải Phòng
 Thương lượng
 15/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Và Chứng Từ Logistics

Công Ty Thương Mại Và Tiếp Vận Toàn Cầu

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Chứng Từ Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu

Công Ty Thương Mại Và Tiếp Vận Toàn Cầu

 Thương lượng
 30/09/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Văn Phòng, Giao Nhận Chứng Từ

Công Ty Thương Mại Và Tiếp Vận Toàn Cầu

 Thương lượng
 30/09/2017
 Hải Phòng

Nhân Viên Chứng Từ Giao Nhận Hàng Hoá Quốc Tế

Công Ty Thương Mại Và Tiếp Vận Toàn Cầu

 Thương lượng
 31/08/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty Thương Mại Và Tiếp Vận Toàn Cầu

 Thương lượng
 31/08/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty Thương Mại Và Tiếp Vận Toàn Cầu

 Thương lượng
 15/07/2017
 Hà Nội

Kế Toán Chi Nhánh Hải Phòng

Công Ty Thương Mại Và Tiếp Vận Toàn Cầu

 Thương lượng
 25/04/2017
 Hải Phòng

Nhân Viên Kế Toán Văn Phòng Hà Nội

Công Ty Thương Mại Và Tiếp Vận Toàn Cầu

 Thương lượng
 15/03/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán Chi Nhánh Hải Phòng

Công Ty Thương Mại Và Tiếp Vận Toàn Cầu

 Thương lượng
 28/02/2017
 Hải Phòng

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty Thương Mại Và Tiếp Vận Toàn Cầu

 Thương lượng
 15/01/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty Thương Mại Và Tiếp Vận Toàn Cầu

 Thương lượng
 30/11/2016
 Hà Nội

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty Thương Mại Và Tiếp Vận Toàn Cầu

 Thương lượng
 15/10/2016
 Hà Nội
 Thương lượng
 31/10/2016
 Hà Nội

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty Thương Mại Và Tiếp Vận Toàn Cầu

 Thương lượng
 15/06/2016
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu