Tuyển dụng nhanh tại Bắc Giang

 Tuyển dụng tiêu điểm

 12 triệu - 18 triệu
 20/05/2019
 Bắc Giang, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Nghệ An, Thanh Hóa
 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2019
 Hà Nội, Bắc Giang

 Việc làm mới

 3 triệu - 15 triệu  30/04/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên
 4 triệu - 30 triệu  30/04/2019
 Bắc Giang
 7 triệu - 10 triệu  16/06/2019
 Bắc Giang
 6 triệu - 8 triệu  30/04/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình
 8 triệu - 20 triệu  30/05/2019
 Bắc Giang
 15 triệu - 20 triệu  25/05/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu  25/05/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu  31/05/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng
 Thương lượng 30/05/2019
 Bắc Giang
 10 triệu - 20 triệu  21/06/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên
 12 triệu - 15 triệu  31/05/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Lào Cai, Nghệ An, Phú Thọ
 10 triệu - 12 triệu  30/04/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu  30/05/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 10 triệu - 15 triệu  30/04/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu  30/05/2019
 Bắc Giang
 10 triệu - 20 triệu  15/05/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu  30/04/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm