Tuyển dụng nhanh tại Vĩnh Long

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu  15/11/2019
 Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu  30/11/2019
 Vĩnh Long
 14 triệu - 15 triệu  30/11/2019
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 13 triệu  30/11/2019
 Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu  15/11/2019
 Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu  20/11/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Khánh Hòa, Long An, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu  20/11/2019
 Đồng Nai, Khánh Hòa, Kiên Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu  30/11/2019
 Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long
 4 triệu - 6 triệu  30/11/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 12 triệu  31/12/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Vĩnh Long

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Kinh Doanh

 7 triệu - 13 triệu
 30/11/2019
 Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long