Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu  31/08/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên
 10 triệu - 15 triệu  31/08/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên
 10 triệu - 15 triệu  30/08/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu  30/08/2019
 Hà Nam, Hải Dương, Thái Nguyên
 10 triệu - 12 triệu  30/09/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Thanh Hóa
 13 triệu - 15 triệu  30/08/2019
 Bắc Giang, Thái Nguyên
 >= 30 triệu 15/09/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Kinh Doanh Sơn Khu Vực Miền Bắc

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Thanh Hóa

Kỹ Sư Vận Hành Máy CNC Và Bảo Dưỡng Các Máy Khác

 13 triệu - 15 triệu
 30/08/2019
 Bắc Giang, Thái Nguyên