Tuyển dụng nhanh tại Phú Thọ

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 12 triệu - 15 triệu  30/10/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Phú Thọ
 7 triệu - 10 triệu  31/10/2019
 Vĩnh Phúc, Phú Thọ
 7 triệu - 10 triệu  06/11/2019
 Hà Nội, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Thanh Hóa, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu  26/10/2019
 Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn
 7 triệu - 10 triệu  25/10/2019
 Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang
 12 triệu - 15 triệu  09/01/2020
 Quảng Ninh, Hải Dương, Nam Định, Vĩnh Phúc, Phú Thọ
 7 triệu - 20 triệu  30/10/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Phú Thọ
 7 triệu - 10 triệu  30/11/2019
 Hà Nội, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang
 7 triệu - 10 triệu  30/11/2019
 Bắc Cạn, Cao Bằng, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang
 10 triệu - 12 triệu  30/10/2019
 Bắc Cạn, Cao Bằng, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Kinh Doanh Sơn Khu Vực Miền Bắc

 12 triệu - 15 triệu
 30/10/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Phú Thọ

Nhân Viên Kinh Doanh

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2019
 Vĩnh Phúc, Phú Thọ