Tuyển dụng nhanh tại Kiên Giang

 Việc làm mới

 15 triệu - 18 triệu  30/04/2019
 Cà Mau, Hải Phòng, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang
 8 triệu - 12 triệu  10/05/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Kiên Giang, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu  30/04/2019
 Đắc Nông, Khánh Hòa, Kiên Giang, Lâm Đồng, Tiền Giang
 7 triệu - 12 triệu  30/04/2019
 Đà Nẵng, Kiên Giang
 10 triệu - 12 triệu  30/04/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Kiên Giang, Khác
 5 triệu - 7 triệu  16/05/2019
 Hồ Chí Minh, Kiên Giang
 5 triệu - 7 triệu  31/05/2019
 An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang
 7 triệu - 10 triệu  30/04/2019
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu  30/04/2019
 Kiên Giang, Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu  30/04/2019
 Cần Thơ, Kiên Giang
 7 triệu - 10 triệu  30/05/2019
 An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang
 5 triệu - 7 triệu  30/04/2019
 An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu  30/04/2019
 An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 Thương lượng 30/04/2019
 An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang
 12 triệu - 18 triệu  30/04/2019
 Đồng Tháp, Hải Phòng, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Công Nhân Cơ- Điện

 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Kiên Giang, Khác

Nhân Viên Văn Phòng

 5 triệu - 7 triệu
 16/05/2019
 Hồ Chí Minh, Kiên Giang