Tuyển dụng tiêu điểm

 15 triệu - 20 triệu
 31/12/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Hòa Bình, Thái Bình, Yên Bái

 Việc làm mới

 10 triệu - 30 triệu  30/11/2019
 Hà Nội, Phú Thọ, Hà Nam, Hòa Bình
 15 triệu - 20 triệu  31/12/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Hòa Bình, Thái Bình, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu  22/11/2019
 Hà Nội, Ninh Bình, Thái Bình, Hòa Bình, Lai Châu
 5 triệu - 7 triệu  01/12/2019
 Hà Nội, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu  01/12/2019
 Hà Nội, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu  01/12/2019
 Hà Nội, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu  31/12/2019
 Hải Phòng, Hòa Bình, Thái Bình, Bắc Giang, Bình Phước
 7 triệu - 10 triệu  30/11/2019
 Hà Nội, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang
 7 triệu - 30 triệu  30/01/2020
 Hà Nam, Hải Phòng, Hòa Bình, Ninh Bình, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu  07/12/2019
 Hà Nội, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Thái Bình
 5 triệu - 15 triệu  23/11/2019
 Điện Biên, Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La, Yên Bái
 8 triệu - 30 triệu  30/11/2019
 Phú Thọ, Thái Bình, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hòa Bình
 5 triệu - 7 triệu  30/11/2019
 Điện Biên, Hòa Bình, Ninh Bình, Sơn La, Thanh Hóa

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm