Tuyển dụng nhanh tại Hải Phòng

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu  30/06/2019
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Thái Nguyên
 10 triệu - 12 triệu  09/05/2019
 Hải Phòng
 3 triệu - 15 triệu  30/04/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên
 15 triệu - 20 triệu  30/04/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng
 10 triệu - 15 triệu  30/04/2019
 Hải Phòng
 12 triệu - 15 triệu  27/06/2019
 Đà Nẵng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh
 8 triệu - 30 triệu  30/04/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu  07/07/2019
 Hà Nội, Hải Phòng
 15 triệu - 18 triệu  30/04/2019
 Cà Mau, Hải Phòng, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang
 10 triệu - 12 triệu  30/04/2019
 Hải Phòng
 6 triệu - 8 triệu  31/05/2019
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu  30/05/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu  16/05/2019
 Hà Nội, Hà Tây, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình
 10 triệu - 12 triệu  30/04/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Thái Bình
 10 triệu - 20 triệu  21/06/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên
 10 triệu - 30 triệu  20/05/2019
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Giám Sát Thi Công Trần Vách Thạch Cao

 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2019
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh

 10 triệu - 12 triệu
 04/07/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Kỹ Thuật Làm Việc Tại Nhật Bản Lương 40- 50 Triệu/tháng

 >= 30 triệu
 15/05/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng

Nhân Viên Kế Toán

 5 triệu - 10 triệu
 09/07/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Kỹ Thuật

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hải Phòng