Tuyển dụng tiêu điểm

 12 triệu - 15 triệu
 30/12/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 30 triệu
 15/11/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Tuyên Quang

 Việc làm mới

 15 triệu - 30 triệu  31/12/2019
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu  30/12/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 30 triệu  15/11/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Tuyên Quang
 10 triệu - 20 triệu  30/11/2019
 Long An
 20 triệu - 25 triệu  30/11/2019
 Hà Nội
 20 triệu - 30 triệu  30/12/2019
 Hà Nội

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm