Tuyển dụng nhanh ngành Điện - Điện tử - Điện lạnh

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 10 triệu
 10/07/2019
 Hải Dương
 12 triệu - 15 triệu
 30/07/2019
 Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 12/09/2019
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 06/07/2019
 Đà Nẵng
 12 triệu - 14 triệu
 08/07/2019
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 6 triệu - 20 triệu
 20/06/2019
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 15 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu  30/06/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 10 triệu - 30 triệu  25/06/2019
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 10 triệu  30/06/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hà Tây
 7 triệu - 10 triệu  30/06/2019
 Hưng Yên
 6 triệu - 8 triệu  30/06/2019
 Bắc Ninh
 7 triệu - 8 triệu  30/06/2019
 Hồ Chí Minh, Long An
 8 triệu - 10 triệu  01/07/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Kỹ Thuật

 7 triệu - 10 triệu
 20/07/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Điện Công Nghiệp

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Hiện Trường (m&e)

 12 triệu - 15 triệu
 20/07/2019
 Hồ Chí Minh, An Giang, Bến Tre, Long An, Tiền Giang

Công Nhân Điện

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hà Nam