Tuyển dụng nhanh ngành Cơ khí - Chế tạo

 Tuyển dụng tiêu điểm

 8 triệu - 16 triệu
 30/03/2019
 Hải Phòng
 6 triệu - 8 triệu
 31/03/2019
 Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 10/03/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 08/03/2019
 Hà Nội

 Việc làm mới

 8 triệu - 16 triệu  30/03/2019
 Hải Phòng
 7 triệu - 9 triệu  28/02/2019
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 15 triệu  30/04/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu  30/04/2019
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu  11/03/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  28/02/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  28/02/2019
 Bình Dương
 5 triệu - 7 triệu  28/02/2019
 Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu  28/02/2019
 Bình Dương
 12 triệu - 15 triệu  31/03/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu  28/02/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  08/03/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm