Tuyển dụng nhanh ngành Cơ khí - Chế tạo

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 >= 30 triệu 31/08/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Khác
 5 triệu - 8 triệu  30/08/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  30/08/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu  30/08/2019
 Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu  31/08/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  30/08/2019
 Bình Dương
 10 triệu - 12 triệu  30/08/2019
 Hồ Chí Minh, Long An
 6 triệu - 12 triệu  29/10/2019
 Hải Phòng
 5 triệu - 10 triệu  31/08/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  31/08/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  30/08/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

 7 triệu - 10 triệu
 20/08/2019
 Đồng Nai

Kỹ Sư Cơ Khí

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2019
 Quảng Ninh

Kỹ Sư Cơ Điện/m&e

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2019
 Hà Nội

Thợ Điện, Thợ Cơ Khí

 5 triệu - 7 triệu
 30/08/2019
 Bình Dương

Kỹ Sư Vận Hành Máy CNC Và Bảo Dưỡng Các Máy Khác

 13 triệu - 15 triệu
 30/08/2019
 Bắc Giang, Thái Nguyên

Kỹ Sư Điều Hòa Thông Gió

 15 triệu - 20 triệu
 28/08/2019
 Hà Nội