Tuyển dụng nhanh ngành Cơ khí - Chế tạo

 Tuyển dụng tiêu điểm

 12 triệu - 15 triệu
 31/10/2018
 Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2018
 Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2018
 Hà Nội

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 28/09/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 25/09/2018
 Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 31/10/2018
 Hải Phòng
 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2018
 Đà Nẵng
 10 triệu - 12 triệu
 02/10/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 10 triệu
 30/10/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 15/10/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 15/10/2018
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm