Tuyển dụng nhanh ngành Cơ khí - Chế tạo

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Cao Bằng, Nghệ An, Thanh Hóa
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội
 9 triệu - 13 triệu
 14/07/2019
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Hồ Chí Minh
 8 triệu - 12 triệu
 10/07/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 21/07/2019
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 7 triệu - 10 triệu
 05/07/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 15 triệu
 10/07/2019
 Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 8 triệu
 08/07/2019
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2019
 Đà Nẵng, Quảng Nam

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu  15/07/2019
 Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu  30/06/2019
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 10 triệu  30/06/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu  30/06/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 6 triệu - 8 triệu  30/06/2019
 Bắc Ninh
 7 triệu - 8 triệu  30/06/2019
 Hồ Chí Minh, Long An
 12 triệu - 15 triệu  30/06/2019
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu  15/07/2019
 Hà Nội
 8 triệu - 10 triệu  01/07/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu  30/06/2019
 Bắc Ninh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm