Tuyển dụng nhanh ngành Cơ khí - Chế tạo

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2018
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 12 triệu
 30/11/2018
 Bắc Ninh
 Thương lượng
 30/11/2018
 Long An, Tiền Giang
 Thương lượng
 30/11/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 30/11/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 01/12/2018
 Bình Dương
 5 triệu - 7 triệu
 29/11/2018
 Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu
 01/12/2018
 Bình Dương
 8 triệu - 12 triệu
 15/12/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 15 triệu
 31/12/2018
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm