Tuyển dụng nhanh ngành Hàng hải

 Tuyển dụng tiêu điểm

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2019
 Hải Phòng

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu  15/07/2019
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
 6 triệu - 7 triệu  04/07/2019
 Hải Phòng
 8 triệu - 12 triệu  30/06/2019
 Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu  31/08/2019
 Hải Phòng
 10 triệu - 12 triệu  05/07/2019
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu  10/07/2019
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 10 triệu  30/06/2019
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu  15/07/2019
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên áp Tải

 10 triệu - 12 triệu
 05/07/2019
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Hải Phòng

Nhân Viên Giao Nhận Hải Quan

 7 triệu - 10 triệu
 10/07/2019
 Hồ Chí Minh