Tuyển dụng nhanh ngành Dịch vụ

 Tuyển dụng tiêu điểm

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 9 triệu
 15/11/2019
 Hải Phòng, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2019
 Phú Yên

 Việc làm mới

 5 triệu - 8 triệu  30/11/2019
 Hà Nội
 8 triệu - 15 triệu  30/11/2019
 Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu  31/10/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 15 triệu - 25 triệu  30/10/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 15 triệu  30/10/2019
 Hà Nội
 15 triệu - 20 triệu  30/10/2019
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu  31/10/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu  30/10/2019
 Bình Dương

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Kỹ Thuật Viên Chăm Sóc Da

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Hồ Chí Minh

Nữ Kỹ Thuật Viên Massage

 15 triệu - 20 triệu
 25/10/2019
 Hồ Chí Minh

Giám Sát Nhà Hàng

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2019
 Hồ Chí Minh