Tuyển dụng nhanh ngành Phiên dịch/ Ngoại ngữ

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu  30/06/2019
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 15 triệu  30/04/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên
 15 triệu - 20 triệu  30/04/2019
 Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu  30/04/2019
 Đồng Nai
 8 triệu - 10 triệu  30/04/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  30/04/2019
 Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu  30/04/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 20 triệu  30/04/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huê
 8 triệu - 10 triệu  30/04/2019
 Hà Nội

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm