Tuyển dụng nhanh ngành Phiên dịch/ Ngoại ngữ

 Tuyển dụng tiêu điểm

 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2019
 Cần Thơ, Long An, Hậu Giang, Tiền Giang, An Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hải Dương
 7 triệu - 10 triệu
 26/11/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 20/11/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2019
 Vĩnh Phúc

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu  30/11/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu  28/11/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu  30/11/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 12 triệu - 15 triệu  30/11/2019
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 30 triệu  25/11/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 10 triệu - 22 triệu  30/11/2019
 Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh
 10 triệu - 15 triệu  20/11/2019
 Quảng Nam, Quảng Ngãi
 8 triệu - 10 triệu  20/11/2019
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu  30/11/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu  30/11/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Kế Toán Nội Bộ - Biết Tiếng Anh

 10 triệu - 15 triệu
 15/11/2019
 Hồ Chí Minh

Phiên Dịch Tiếng Trung [hưng Yên]

 8 triệu - 10 triệu
 01/12/2019
 Hà Nội, Hưng Yên

Nhân Viên Kinh Doanh Giỏi Tiếng Anh

 8 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh

Giáo Viên Tiếng Nhật N3

 7 triệu - 10 triệu
 20/11/2019
 Hồ Chí Minh

Phiên Dịch Tiếng Trung

 15 triệu - 20 triệu
 30/11/2019
 Hải Dương, Hà Nội, Phú Thọ, Hà Nam

Kĩ Sư Xây Dựng Thông Thạo Tiếng Anh

 12 triệu - 15 triệu
 16/11/2019
 Đồng Nai

Software Developer/ Kcn Long Thành

 20 triệu - 25 triệu
 02/12/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh