Tuyển dụng nhanh ngành Thời trang

 Việc làm mới

 7 triệu - 12 triệu  30/08/2019
 Nghệ An
 10 triệu - 12 triệu  30/08/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu  31/08/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên
 10 triệu - 12 triệu  30/08/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  30/08/2019
 Tây Ninh
 5 triệu - 7 triệu  07/09/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  10/09/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu  07/09/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm