Tuyển dụng nhanh ngành Xuất - Nhập khẩu

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 10 triệu
 21/06/2019
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 8 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội
 6 triệu - 8 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu  30/06/2019
 Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu  04/08/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  30/06/2019
 Long An
 10 triệu - 12 triệu  30/06/2019
 Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu  30/06/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu  30/06/2019
 Đà Nẵng
 6 triệu - 7 triệu  04/07/2019
 Hải Phòng

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Trưởng Nhóm Mua Hàng

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hải Dương

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

 8 triệu - 12 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội