Tuyển dụng nhanh ngành Nhân viên kinh doanh

 Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 25 triệu
 30/12/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh
 10 triệu - 15 triệu
 30/12/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2019
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2019
 Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 15 triệu
 31/12/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2019
 Hà Nội
 6 triệu - 10 triệu
 31/12/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 20/12/2019
 Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2019
 Hồ Chí Minh, Vĩnh Long

 Việc làm mới

 7 triệu - 15 triệu  02/01/2020
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 12 triệu  31/12/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu  30/12/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, An Giang, Quảng Bình, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu  31/12/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu  30/12/2019
 Hà Nội
 10 triệu - 15 triệu  25/12/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
 >= 30 triệu 31/12/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Khác

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Kinh Doanh

 8 triệu - 12 triệu
 27/12/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sale

 10 triệu - 12 triệu
 30/12/2019
 Hà Nam

Nhân Viên Kinh Doanh

 10 triệu - 15 triệu
 31/12/2019
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh ô Tô

 10 triệu - 12 triệu
 20/12/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

 5 triệu - 7 triệu
 25/12/2019
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Marketing

 10 triệu - 12 triệu
 30/12/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

 7 triệu - 10 triệu
 20/12/2019
 Đà Nẵng

Trưởng Nhóm Sale Admin

 8 triệu - 10 triệu
 30/12/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

 7 triệu - 12 triệu
 30/12/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng

 6 triệu - 8 triệu
 31/12/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Sơn Khu Vực Miền Bắc

 10 triệu - 12 triệu
 30/12/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh

Trợ Lý Kinh Doanh- Hành Chính Vp

 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ Khách Hàng

 8 triệu - 15 triệu
 30/12/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh