Tuyển dụng nhanh ngành Nhân viên kinh doanh

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 15/05/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2019
 Hà Nội, Bắc Giang
 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 20 triệu
 15/05/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
 7 triệu - 30 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 10/05/2019
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 02/05/2019
 Bình Thuận
 7 triệu - 10 triệu
 25/04/2019
 Hà Nội

 Việc làm mới

 5 triệu - 10 triệu  30/04/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  30/04/2019
 Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Hậu Giang, Long An
 6 triệu - 8 triệu  01/05/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu  30/06/2019
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Thái Nguyên
 12 triệu - 15 triệu  30/04/2019
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu  30/04/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu  31/05/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu  30/04/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 15 triệu  30/04/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Kinh Doanh

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Tư Vấn Khách Hàng - Nhanh.vn

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh/sales

 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

 5 triệu - 7 triệu
 09/07/2019
 Hồ Chí Minh

Quản Lý Kinh Doanh

 8 triệu - 20 triệu
 30/05/2019
 Hà Nội

[quận 1] Nhân Viên Bán Hàng Theo Ca

 5 triệu - 7 triệu
 01/05/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

 10 triệu - 12 triệu
 04/07/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh (nhận Việc Ngay)

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

 7 triệu - 10 triệu
 02/05/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

 7 triệu - 10 triệu
 24/06/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2019
 Hà Nam