Tuyển dụng nhanh ngành Bán hàng

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2018
 Hà Nội
 8 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 15/12/2018
 Đà Nẵng
 3 triệu - 5 triệu
 15/12/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2018
 Tây Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 23/11/2018
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 12 triệu
 15/12/2018
 Khánh Hòa, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi
 10 triệu - 15 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 Việc làm mới

 6 triệu - 8 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội
 6 triệu - 8 triệu
 01/12/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 8 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Kinh Doanh

Tập Đoàn Bds Vimefulland

 5 triệu - 8 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng

Công Ty TNHH Phương Xuân Thủy

 Thương lượng
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh, Bán Hàng

Công Ty CP BĐS Asian Holding

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tín Dụng Ngân Hàng Nam á

Ngân Hàng Nam á

 10 triệu - 12 triệu
 22/11/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phục Vụ

Nhà Hàng Amsterdam

 5 triệu - 7 triệu
 21/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Nam/nữ Tại Showroom

Công Ty TNHH Tốp Tên

 Cạnh tranh
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa, Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao